Chính sách chất lượng

 

1. Công ty cam kết tạo mọi điều kiện, cung cấp nguồn nhân lực cho việc vận hành quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- 100% CB-CNV trong công ty được huấn luyện, đào tạo thông hiểu về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hiểu biết về ISO 9001:2015.

-  Có kế hoạch đào tạo phù hợp trình độ chuyên môn cho từng CB-CNV để nâng cao nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.

- Có kế hoạch đào tạo phù hợp trình độ chuyên môn cho từng CB-CNV để nâng cao nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.

-  Đáp ứng yêu cầu nhân sự của các phòng ban (trong thời gian 2-3 tuần ) kể từ khi nhận được yêu cầu tuyển dụng.

-  99% nhân viên đạt loại tốt qua kết quả đánh giá năng lực nhân viên.

2. Trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, không ngừng cải tiến thiết bị để nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- 100% thực hiện việc bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch định kỳ.

3.  Duy trì tốt mối quan hệ với các nhà cung cấp, tìm kiếm và bổ sung các nhà cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, giá thành phải từ bằng hoặc thấp hơn thị trường.

-  100% nhà cung cấp được đánh giá khảo sát về tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao hàng, giá cả… nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh.

4. Đảm bảo 100% sản phẩm sản xuất ra phù hợp tiêu chuẩn về sơn và chất phủ của TCVN và JIS.

5. Giao hàng kịp thời, đúng số lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

6. Luôn lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng ý kiến khách hàng nhằm thỏa mãn mong muốn hợp lý của khách hàng. Sẵn sàng trả lời và đưa ra cam kết cho các câu hỏi liên quan tới chất lượng sản phẩm…